Přeskočit na obsah

TURISTICKÉ CENTRUM FLÁJE

Úvod

Přehrada Fláje leží v Krušných horách u obce Český Jiřetín. Přehrada je unikátní technickou památkou, která vznikla v roce 1960. Jedná se o ojedinělou pilířovou přehradu tížního typu s průchozími komorami, které umožňují procházet po celé délce přehrady. Přehrada, i přes svou odlehlost od civilizace, láká mnoho turistů. Okolí přehrady však neposkytuje pro návštěvníky žádné zázemí a představuje tak nevyužitý turistický potenciál oblasti.

Umístění

Umístění budovy bylo navrženo tak, aby umožňovalo, co nejlepší přístupnost do přehrady Fláje a zároveň nevytvářelo bariéru v přístupu k vodě. Z toho důvodu bylo vybráno umístění na západním svahu, hned vedle přehrady.

Hmota

Hmotové řešení bylo zvoleno tak, aby vzniklý objem nevytvářel konkurenci ke stávající přehradě. Proto bylo vybráno řešení s umístěním objektu pod zemí. Hmota budovy kopíruje stávající terén a zároveň dotváří svah před terénními úpravami vložené silnice. Hmota objektu tak neruší okolní krajinu a dotváří současný kopec. Objem budovy je narušen vykousnutými průzory směrem k přehradě. Směr průzorů je navržen tak, aby umožňoval co možná nejlepší výhled na přehradu.

Architektonická koncepce

Objekt turistického centra je z velké části schován ve svahu. Nejvíce čitelné jsou pro návštěvníka objemy, které vystupují z masy svahu a umožňují vstup do objektu. Objekt je rozdělený na část ubytovací a na část určenou pro návštěvníky přehrady. Obě části jsou propojené společným zázemím a společnou restaurací. Dispozice zohledňuje snahu o co nejlepší výhled na přehradu Fláje.

Materiálové řešení je charakteristické kombinací zelených střech a surového betonu odlitého do dřevěného bednění. Tato surová forma odkazuje na hlavní materiál a povrch přehrady. Jako další materiál se zde objevuje sklo v rámech umožňující prosvětlení interiéru. Skleněné plochy jsou proti zasněžení chráněny dostatečnými přesahy střech. Z důvodů horského prostředí jsou před skleněnými plochami navrženy ochranné a stínící prvky ze dřeva. Automatické dřevěné okenice z jedlového dřeva chrání objekt před tepelnou ztrátou a tepelnými přebytky v létě. V neposlední řadě pomáhají okenice snížit zatížení větrem na skleněné plochy.